Kādu atlīdzību var saņemt CSNg cietušais

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai LTAB (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu: par personai nodarītajiem zaudējumiem līdz 5 210 000 euro (neatkarīgi no cietušo skaita), savukārt par mantai nodarītajiem zaudējumiem līdz 1 050 000 euro (neatkarīgi no trešo personu skaita).

Saskaņā ar OCTA likuma 25. pantu mantai nodarītie zaudējumi ir tādi zaudējumi, kas radušies:

  • transportlīdzeklim – tas ir bojāts vai bojā gājis;
  • ceļam, ceļa būvei, ēkai vai būvei – tie ir bojāti vai bojā gājuši;
  • personai piederošam īpašumam – tas ir bojāts vai bojā gājis, piemēram, bojāta sēta, velosipēds, mobilais telefons vai cits personas privātīpašums;
  • par mantas bojājumiem tiek uzskatīti arī zaudējumi, kas radušies, veicot CSNg cietušo glābšanas darbus, vai radušies sakarā ar cietušās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē izmantotā transportlīdzekļa bojājumu vai šī transportlīdzekļa salona notraipīšanu, kā arī zaudējumi, kas nodarīti, evakuējot transportlīdzekļus no CSNg vietas, vai sakarā ar kaitējumu videi.

Personai jeb cilvēkam (cietušā transportlīdzekļa vadītājs, pasažieris, riteņbraucējs, gājējs, ja viņu rīcībā nav konstatēti Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi), atbilstoši OCTA likuma 19. pantam nodarītie zaudējumi dalās divās daļās:

  • materiālie (mantiskie) zaudējumi – saistīti ar cietušā ārstēšanu (izdevumi, kas saistīti ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sniegto palīdzību cietušajai personai, cietušās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi), cietušās personas kopšanu, ārstniecisko līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi), kā arī protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu), pārejošu darbnespēju (nesaņemtie ienākumi par ārstniecības iestādes apliecināto darbnespējas laiku), darbspēju zaudējumu (nesaņemtie ienākumi/ienākumu starpība sakarā ar invaliditāti), nāvi (atlīdzība apgādājamiem, apbedīšanas izdevumi). Šo zaudējumu apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka atsevišķi Ministru kabineta noteikumi Nr. 1008 “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem” https://likumi.lv/doc.php?id=98105;
  • nemateriālie zaudējumi (morālais kaitējums) – saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām sakarā ar cietušā fizisku traumu, sakropļojumu, invaliditāti, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi, apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1. grupas invaliditāti. Šo zaudējumu apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka atsevišķi Ministru kabineta noteikumi Nr. 340 “Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem” https://likumi.lv/doc.php?id=267451.

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.