Saskaņotā paziņojuma komplekts
Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums
Saskaņotā paziņojuma priekšrocības
Kādos gadījumos drīkst aizpildīt Saskaņoto paziņojumu?
Kas jāņem vērā, aizpildot Saskaņoto paziņojumu


Saskaņotā paziņojuma komplekts


OCTA apdrošināšanas sistēma satiksmes dalībnieku ērtībai pieļauj aizpildīt saskaņoto paziņojumu par notikušo ceļu satiksmes negadījumu. Tālāk par to, kas ir jāzina par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.

Saskaņotā paziņojuma veidlapu komplekts sastāv no divām vienādām veidlapām un norādījumu lapas. Tajā ir piecpadsmit punkti, uz kuru jautājumiem jāatbild.
Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem un abiem vadītājiem tas  ir jāparaksta. Ar savu parakstu Jūs vai otra puse nevis atzīstat savu vainu, bet gan tikai apstiprināt to, ka paziņojumā ierakstītie vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.

Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums


,,Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums” jeb praksē pielietotais nosaukums  – „Saskaņotais paziņojums” darbojas vairāk kā 20 valstīs. Šis paziņojums ir veidlapu komplekts, kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kuriem piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem. Saskaņotais paziņojums tika ieviests, lai varētu bez policijas iesaistīšanas fiksēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un izskatīt cietušo prasības par materiālo zaudējumu kompensēšanu no apdrošināšanas līdzekļiem. Eiropas Apdrošināšanas komitejas izstrādātais Saskaņotais paziņojums visās valstīs, kur tas ieviests, ir vienāds gan pēc teksta satura, gan lapas iekārtojuma un krāsām, gan arī sadaļu numerācijas un norādījumu izvietojuma. Atšķirīga ir tikai valoda. Tādējādi Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt pat transportlīdzekļu vadītāji, kuri katrs runā savā valodā, jo tā forma visās valstīs ir vienāda.

Nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta, taču svarīgi, lai pēc Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas un tā parakstīšanas no abu autovadītāju puses, transportlīdzekļa vadītāji saņemtu vienu aizpildītā paziņojuma eksemplāru (oriģinālu vai kopiju), ko iesniegt apdrošinātājam.

Saskaņotā paziņojuma priekšrocības


Laika ekonomija – nav notikuma vietā jātērē laiks gaidot policiju;

Mazāk tiek traucēta satiksme, kas parasti rodas pēc CSNg;

Saskaņoto paziņojumu ir iespēja izmantot Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, jo pēc satura, uzbūves, teksta un krāsām tie ir identiski visā Eiropā. Turklāt, ja Saskaņotais paziņojums nav līdzi, bet pēc CSNg Jums piedāvā aizpildīt citas Eiropas valsts Saskaņoto paziņojumu, Jūs to droši variet darīt, pat nepārzinot konkrētās valsts valodu.

Kādos gadījumos drīkst aizpildīt Saskaņoto paziņojumu?


Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai tad, ja:

      Ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) ir iesaistīti tikai 2 transportlīdzekļi;

      Nav cietušas personas;

      Nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai;

      CSNg iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nedrīkst vai nevar turpināt ceļu;

      CSNg iesaistītie autovadītāji spēj vienoties par visiem būtiskajiem CSNg apstākļiem.

Kas jāņem vērā, aizpildot Saskaņoto paziņojumu


 Saskaņotā paziņojuma iekšpusē ir norādījumi, kā aizpildīt šo dokumentu. Saskaņotie paziņojumi tiek drukāti uz paškopējoša papīra un tie jāaizpilda ar lodīšu pildspalvu, iegūstot oriģinālu un vienu kopiju. Oriģināls un kopija tiek sadalīta starp abiem negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem, katram to vēlāk iesniedzot apdrošinātājam.

Pēc Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas tajā nedrīkst veikt labojumus!

Svarīgi, lai negadījuma skicē tiktu uzzīmēti transportlīdzekļi CSNg sadursmes brīdī, nevis pēc tā. CSNg apstākļu noskaidrošanai var noderēt arī CSNg brīdī uzņemtas fotogrāfijas, kuras var pievienot Saskaņotajam paziņojumam, iesniedzot to apdrošinātājam.

Pamācība, kā aizpildāms Saskaņotais paziņojums