«Par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīmi un par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīmi»

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA
 
RĪKOJUMS
Rīga

17.12.2003

Nr. 222

Par transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīmi un par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīmi
 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.15 “Ceļu satiksmes noteikumi” 25.3. un 25.4.apakšpunktu un Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumu Nr.31 “Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā” 23.punktu:

1.1. apstiprināt pievienotos transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) un transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 2005.gada uzlīmju paraugus (1.pielikums);

1.2. apstiprināt pievienoto transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) 2005.gada uzlīmes parauga un pretviltošanas pazīmju aprakstu (2.pielikums);

1.3. apstiprināt pievienoto transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 2005.gada uzlīmes parauga un pretviltošanas pazīmju aprakstu (3.pielikums).

 

2. Noteikt, ka šī rīkojuma 1.1.apakšpunktā minētās uzlīmes izsniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, sākot ar 2004.gada 1.janvāri.

 

                                          

Satiksmes ministrs 

 R.Zīle

1.Pielikums
Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīme
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīme
2.pielikums. 2005.gada transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīmes un tās pretviltošanas pazīmju apraksts
1. Uzlīmes grafiskais attēls
2. Uzlīmes hologrāfiskajā daļā ir iestrādāti šādi redzamie pretviltošanas elementi
3.pielikums. 2005.gada sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīmes un tās pretviltošanas pazīmju apraksts
1. Uzlīmes grafiskais attēls
2. Uzlīmes hologrāfiskajā daļā ir iestrādāti šādi redzamie pretviltošanas elementi

1.pielikums

Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīme

 

Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates uzlīme
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīme

 

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīme

 

Autosatiksmes departamenta direktors T.Straume

2.pielikums2005. gada transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīmes un tās pretviltošanas pazīmju apraksts 2005.gada transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates (pielaides ceļu satiksmē) uzlīme (tālāk tekstā — uzlīme) ir hologrāfiska metalizēta OPTOPROOF materiāla četrstūra formas loksne ar izmēriem 60×70 mm (H x W).   1. Uzlīmes grafiskais attēls: Uzlīmes grafiskā attēla izmērs ir 40×50 mm (H x W). Uzlīmes grafiskajā attēlā uz balta fona ir izmantotas melnas un dzeltenas krāsas figūras. Grafiskā attēla augšējā daļā ir iestrādāts gada skaitlis — 2005. Attēla apakšējā daļā ir iestrādāts logotips “CSDD” ar izceltu S burta izliekumu.Vidusdaļā tiek iedrukāta mainīgā (individualizētā) informācija: transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa identifikācijas numura pēdējie seši simboli un datums, līdz kuram derīga tehniskās apskates uzlīme.Mainīgā (individualizētā) informācija tiek tehnoloģiski drukāta spoguļrakstā uz akrilāta plēves iekšējās puses, ar ko pēc tam tiek pārklāta hologramma, līdz ar to aizsargājot uzdrukāto informāciju tādā veidā, ka, šo pārklājumu noplēšot, tiek neatgriezeniski sabojāta hologrammas virsējā kārta.Tā hologrammas daļa, kuru neaizsargā akrilāta plēve, to noplēšot no automobiļa priekšējā stikla, tiek neatgriezeniski sabojāta, bet uzlīmes grafiskā daļa, to noplēšot, sadalās divās daļās — pie uzlīmes paliek akrilāta plēves daļa ar mainīgo (individualizēto) informāciju, bet pie automobiļa stikla — akrilāta plēve bez grafiskā attēla.  2. Uzlīmes hologrāfiskajā daļā ir iestrādāti šādi redzamie pretviltošanas elementi: Uzlīmes hologrāfiskā daļa ir izveidota žirogrammas veidā ar piecu pozīciju mirgojošu krāsu efektu, krāsai mainoties atkarībā no gaismas laušanas leņķa.Hologrāfiskās daļas pamatu virzienā no apakšējās malas uz augšējo malu veido V veida joslas, kuras attēla augšdaļā sašaurinās, veidojot rombveida figūru. Joslas sastāv no mikroteksta, kuru veido vārds “LATVIJA” un skaitlis “2005”. Zem rombveida figūras ir iestrādāta otra rombveida figūra, kura ir vērsta no attēla kreisā apakšējā stūra uz attēla labo augšējo stūri. Attēla kreisajā un labajā pusē virzienā no augšas uz leju ir attēlots gada skaitlis “2005”. Attēla apakšējā malā labajā un kreisajā pusē ir iestrādāti simboli “LV”.Uzlīmes augšdaļā ir mirgojošs hologrāfisks Latvijas ģerboņa attēls, kura izmērs ir 15 x 21 mm (H x W). Apkārt laukuma, kurā ir Latvijas ģerbonis, iekšējai malai ir mikroteksts ar iestrādātiem simboliem “LV”. Apkārt Latvijas ģerboņa kontūrām ir 50 mikrometru līnija.

Autosatiksmes departamenta direktors    T.Straume

  3.pielikums2005.gada sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīmes un tās pretviltošanas pazīmju apraksts 2005.gada sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas uzlīme (turpmāk — uzlīme) ir hologrāfiska metalizēta OPTOPROOF materiāla četrstūra formas loksne ar izmēriem 60 x 45 mm (H x W).   1. Uzlīmes grafiskais attēls:

Uzlīmes grafiskā attēla izmērs ir 50 x 35 mm (H x W). Uzlīmes grafiskajā attēlā uz balta fona ir izmantotas melnas, dzeltenas un oranžas krāsas figūras. Grafiskā attēla augšējā daļā ir iestrādāts gada skaitlis — 2005. Attēla apakšējā daļā ir iestrādāts logotips “CSDD” ar izceltu S burta izliekumu.
Vidusdaļā tiek iedrukāta mainīgā (individualizētā) informācija: transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, polises numurs, polises darbības termiņa beigu un sākuma datums.
Mainīgā (individualizētā) informācija tiek tehnoloģiski drukāta spoguļrakstā uz akrilāta plēves iekšējās puses, ar ko pēc tam tiek pārklāta hologramma, līdz ar to aizsargājot uzdrukāto informāciju tādā veidā, ka, šo pārklājumu noplēšot, tiek neatgriezeniski sabojāta hologrammas virsējā kārta.
Tā hologrammas daļa, kuru neaizsargā akrilāta plēve, to noplēšot no automobiļa priekšējā stikla, tiek neatgriezeniski sabojāta, bet uzlīmes grafiskā daļa, to noplēšot, sadalās divās daļās — pie uzlīmes paliek akrilāta plēves daļa ar mainīgo (individualizēto) informāciju, bet pie automobiļa stikla — akrilāta plēve bez grafiskā attēla.
2. Uzlīmes hologrāfiskajā daļā ir iestrādāti šādi redzamie pretviltošanas elementi:
Uzlīmes hologrāfiskā daļa ir izveidota žirogrammas veidā ar piecu pozīciju mirgojošu krāsu efektu, krāsai mainoties atkarībā no gaismas laušanas leņķa.
Hologrāfiskās daļas pamatu virzienā no apakšējās malas uz augšējo malu veido V veida joslas, kuras attēla augšdaļā sašaurinās, veidojot rombveida figūru. Joslas sastāv no mikroteksta, kuru veido vārds “LATVIJA” un skaitlis “2005”. Zem rombveida figūras ir iestrādāta otra rombveida figūra, kura ir vērsta virzienā no attēla kreisā apakšējā stūra uz attēla labo augšējo stūri. Attēla kreisajā un labajā pusē virzienā no augšas uz leju ir iestrādāts gada skaitlis “2005”. Attēla apakšējā malā labajā un kreisajā pusē ir iestrādāti simboli “LV”.
Rombveida figūras vidū ir iestrādāti simboli “LV” un skaitlis “2005”.
 
Autosatiksmes departamenta direktors                                         T.Straume

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.