Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja paziņojums apdrošinājuma ņēmējiem par OCTA polišu darbību visās Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs

02.04.05

Pēc 2004.gada 1.maija, kad stājās spēkā jaunais Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) Likums (turpmāk tekstā – Likums) Latvijas tirgū ir parādījušies piedāvājumi iegādāties tikai Latvijas Republikas teritorijā izmantojamas OCTA polises, vienlaicīgi slēdzot attiecīgas vienošanās, kas ierobežo polises darbības teritoriju.
Iepriekšminēto vienošanos noslēgšana ir pretrunā ar OCTA Likumu un Eiropas Savienības direktīvām. Šajā sakarā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) savu biedru uzdevumā sniedz sekojošu oficiālu paziņojumu:
– apdrošinātāja noteiktajam un polisē uzrādītajam OCTA apdrošināšanas prēmijas apmēram (samaksai par polisi) ir jānodrošina visu apdrošināšanas līgumā noteikto saistību izpilde;
– jebkuras Latvijā licencētas apdrošināšanas sabiedrības izsniegta OCTA polise tajā uzrādītajā darbības laikā ir spēkā visās Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs bez teritoriāliem ierobežojumiem;
– apdrošinātājam nav tiesību pieprasīt no apdrošinājuma ņēmēja jebkādus papildu maksājumus par to, ka klients ar spēkā esošu polisi izbrauc ārpus Latvijas teritorijas;
– apdrošinātājam nav tiesību slēgt ar apdrošinājuma ņēmēju jebkāda veida papildu līgumus vai vienošanos par to, ka OCTA polisē norādītais transportlīdzeklis polises darbības laikā netiks izmantots ārpus Latvijas teritorijas vai uzlikt apdrošinājuma ņēmējam jebkādus papildu pienākumus, sakarā ar transportlīdzekļa izmantošanu ārpus Latvijas teritorijas;
– Likums neparedz apdrošinātājam tiesības noslēgtās OCTA polises darbības laikā saņemt no apdrošinājuma ņēmēja informāciju par transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus Latvijas, nedz arī apdrošinājuma ņēmēja pienākumu informēt apdrošinātāju par to;
– Likums pieļauj iespēju izbeigt noslēgtu OCTA polisi pirms termiņa tikai un vienīgi sekojošos gadījumos:
1. ja transportlīdzeklis ir atsavināts;
2. ja transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
3. ja apdrošināšanas polisē norādītajās ziņās ir kļūda;
4. ja tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums;
5. ja transportlīdzeklis netiks izmantots ceļu satiksmē un transportlīdzekļa īpašnieks iesniedzis apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa.

Ja Jums rodas jautājumi par OCTA polišu noslēgšanas kārtību vai Jūsu apdrošinātājs neievēro vai nav ievērojis kādu no šajā paziņojumā minētajiem darbības nosacījumiem, lūdzam griezties Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā Rīgā, Lomonosova ielā 9 vai zvanīt pa tālruni 7114300 darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00, kā arī sūtīt savus jautājumus pa faksu 7 114333 vai uz e-pasta adresi: ltab@ltab.lv. PDF

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.