Kas jāzina ārvalstīs ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām?

Ja ceļu satiksmes negadījums (turpmāk – CSNg) notiek kādā no «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, CSNg iesaistītajām personām par negadījumu jāpaziņo Ceļu policijai un tās valsts «Zaļās kartes» birojam. «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalstu «Zaļās kartes» biroju adreses un telefona numuri ir norādīti «Zaļās kartes» polises veidlapas otrajā pusē.

Zaudējumi tiek aprēķināti un atlīdzināti pēc tās «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalsts likumdošanas aktiem un noteiktajiem limitiem, kurā noticis CSNg. Dažās «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalstīs atbildības limits ir neierobežots.
Ja CSNg rezultātā ārvalstīs Jums ir radies zaudējums, kura atlīdzību paredz likumdošanas akti Jums ir jāvēršas ar prasību kompensēt Jūsu zaudējumus apdrošināšanas sabiedrībā, kas ir apdrošinājusi vainīgā vadītāja civiltiesisko atbildību. Ja tas nav iespējams, tad jāpaziņo attiecīgās valsts «Zaļās kartes» birojam.

Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz palīdzību Latvijas apdrošinājuma ņēmējiem tiesību un interešu aizstāvībai ārvalstīs jautājumos, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Ir jāievēro, ka ar Latvijas kļūšanu par Eiropas Savienības dalībvalsti, ir izmainījušās arī attiecības ar Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, tajā skaitā arī ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latvijā izdota standartlīguma polise tagad ir derīga visā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā un Eiropas Ekonomikas zonas valstī izdota transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ir derīga arī Latvijas republikā.
Ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību apdrošinājusi Eiropas Ekonomikas zonas valsts apdrošināšanas sabiedrība, zaudējumu atlīdzina tās pilnvarotais pārstāvis Latvijas Republikā vai, ja tāda nav, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs. Tomēr personai ir tiesības vērsties tieši pie apdrošinātāja, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību.

Saistītie jautājumi

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.