Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums nosaka, ka ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – CSNg) iesaistītajām personām ir šādi pienākumi:

1) veikt visus iespējamos pasākumus, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā fiksētu CSNg apstākļus, kā arī novērstu vai samazinātu turpmākos zaudējumus;

2) saglabāt un uzrādīt bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc CSNg, līdz laikam, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā ir fiksēti mantai nodarītie bojājumi vai saņemts atteikums veikt bojātās mantas apskati;

3) sniegt informāciju par CSNg apstākļiem apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam pēc tā pieprasījuma.

 

Persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, paziņo par CSNg un iesniedz pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību.

Atbildīgo apdrošinātāju var noskaidrot https://services.ltab.lv/lv/apdrosinataja-meklesana

 

Ja zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta vai citos gadījumos, kad  apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu pēc savas izvēles iesniedz kādam no apdrošinātājiem kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja sadarbības dalībnieks (“Baltijas Apdrošināšanas Nams”, „ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, „If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle).

 

Ja zaudējumus nodarījis transportlīdzeklis ar ārvalstu reģistrācijas numura zīmi, pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu iesniedz apdrošinātājam, kas ir zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka OCTA apdrošinātāja pārstāvis Latvijā (skat. ”Prasību pārstāvji”), vai, ja pārstāvja nav, pēc izvēles kādam no apdrošinātājiem, kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja sadarbības dalībnieks.

 

Persona, kura nepretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz apdrošinātājam, ar kuru noslēgts civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, vai, ja tāda nav, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam aizpildītu saskaņoto paziņojumu 10 dienu laikā no CSNg  gadījumā, kad CSNg apstākļi fiksēti, izmantojot saskaņotā paziņojuma veidlapas, vai rakstveidā informē par CSNg, ja ceļu satiksmes negadījuma apstākļus fiksējusi Valsts policija.