Saīs.(Kods)

Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts (angliski)

Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts (latviski)

A

AUSTRIA

Austrija

AL

ALBANIA

Albānija

AND

ANDORRA

Andora

B

BELGIUM

Beļģija

BG

BULGARIA

Bulgārija

BIH

BOSNIA  and HERZEGOVINA

Bosnija un Hercegovina

BY

BELARUS

Baltkrievija

CH

SWITZERLAND

Šveice

CY

CYPRUS

Kipra

CZ

CZECH REPUBLIC

Čehija

D

GERMANY

Vācija

DK

DENMARK

Dānija

E

SPAIN

Spānija

EST

ESTONIA

Igaunija

F

FRANCE

Francija

FIN

FINLAND

Somija

GB

UNITED KINGDOM of GREAT BRITAIN and NORTHERN IRELAND 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

GR 

GREECE

Grieķija

H

HUNGARY

Ungārija

HR

CROATIA

Horvātija

I

ITALY

Itālija

IL

ISRAEL

Izraēla

IR

Islamic Republic of IRAN

Irāna

IRL

IRELAND

Īrija

IS

ICELAND

Islande

L

LUXEMBOURG

Luksemburga

LT

LITHUANIA

Lietuva

LV

LATVIA

Latvija

M

MALTA

Malta

MA

MOROCCO

Maroka

MD

MOLDOVA

Moldova

MK

North Macedonia

Ziemeļmaķedonija

MNE

MONTENEGRO

Melnkalne

N

NORWAY

Norvēģija

NL

NETHERLANDS

Nīderlande

P

PORTUGAL

Portugāle

PL

POLAND

Polija

RUS

RUSSIA

Krievija

RO

ROMANIA

Rumānija

S

SWEDEN

Zviedrija

SRB

SERBIA 

Serbija

SK

SLOVAK REPUBLIC

Slovākija

SLO

SLOVENIA

Slovēnija

TN

TUNISIA

Tunisija

TR

TURKEY

Turcija

UA

UKRAINE

Ukraina

 

 

 

ZK sistēmas dalībvalstis, kurās darbojas Iekšējās kārtības noteikumu (Internal Regulations) II sadaļa (nepieciešama Zaļā karte)

 

ZK sistēmas dalībvalstis - EEZ valstis, kurās darbojas Iekšējās kārtības noteikumu III sadaļa (nav nepieciešama Zaļā karte, ja ir standartlīgums)

 

ZK sistēmas dalībvalstis, kas nav EEZ valstis, bet kurās darbojas Iekšējās kārtības noteikumu III sadaļa (nav nepieciešama Zaļā karte, ja ir standartlīgums)

 

Šveice nav EEZ valsts, bet Šveices ZK birojs ir uzņēmies saistības arī attiecībā uz Lihtenšteinā, kas ir EEZ valsts, reģistrētajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar pārējiem ZK sistēmas dalībvalstu birojiem (Šveicē un Lihtenšteinā nav nepieciešama Zaļā karte, ja ir standartlīgums)