Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) rīcībā esošā informācija liecina, ka 2013.gadā salīdzinājumā ar 2012.gadu par 70% pieaugušas no Garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par ceļu satiksmes negadījumos (CSNg) cietušajiem gājējiem. Kā norāda LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, diemžēl gājēju un autovadītāju izpratne par redzamību uz ielām atšķiras. Gājēji uzskata, ka tie tiks pamanīti neatkarīgi, cik tālu atrodas transportlīdzeklis, neatkarīgi, cik apgaismotas ir ielas, kā rezultātā notiek negadījums, savukārt autovadītāji krīt panikā un mēdz aizbraukt no notikuma vietas. Turklāt gadās, ka šādas situācijas gājējam beidzas ne tikai ar traumām, bet pat letāli.

17.03.14

Имеющаяся в распоряжении Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) информация свидетельствует, что в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, на 70% увеличился объем компенсаций, выплаченных по страховке пешеходам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). По словам председателя правления LTAB Юриса Стенгевицса, восприятие видимости на улицах у водителей и пешеходов, к сожалению, отличается. Пешеходы считают, что они будут замечены независимо от того, насколько далеко находится транспортное средство и насколько хорошо освещены улицы. В результате происходит несчастный случай. В свою очередь, автоводители впадают в панику и предпринимают попытки уехать с места происшествия. Случается, что подобные ситуации для пешеходов заканчиваются не только травмами, но и летальным исходом.PDF

Приложения

Файлы cookies

Этот веб сайт использует файлы cookie, которые обеспечивают работу сайта (включая управление, доступность) и другие, выбранные вами файлы cookie. Узнать больше об Политике использования файлов cookie и Политике обработки данных. Свой выбор вы всегда сможете изменить, активировав ссылку Настройки файлов cookie.