Kā pieteikt atlīdzību?

Apdrošināšanas atlīdzību par ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) nodarītajiem zaudējumiem, CSN cietušajiem atlīdzina apdrošināšanas sabiedrība, kura apdrošinājusi zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Ja CSNg izraisītāja transportlīdzeklis reģistrēts un apdrošināts citā valstī, tad zaudējumus atlīdzina šī apdrošinātāja pārstāvis Latvijā vai, ja tāda nav, – LTAB.

Persona, kura pretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, paziņo par CSNg un iesniedz pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību. Atbildīgo apdrošinātāju var noskaidrot šeit.

Ja negadījumu izraisījis neapdrošināts transportlīdzeklis, zaudējumi tiek segti no Garantijas fonda, kuru administrē LTAB. Gadījumos, kad  apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu pēc savas izvēles iesniedz kādam no apdrošinātājiem,  kas ir LTAB sadarbības dalībnieks (“Baltijas Apdrošināšanas Nams”, „ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, „If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle).

Ja zaudējumus nodarījis transportlīdzeklis ar ārvalstu reģistrācijas numura zīmi, pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu iesniedz apdrošinātājam, kas ir zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka OCTA apdrošinātāja pārstāvis Latvijā, vai, ja pārstāvja nav, pēc izvēles kādam no apdrošinātājiem, kas ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja sadarbības dalībnieks.

Persona, kura nepretendē uz apdrošināšanas atlīdzību, iesniedz apdrošinātājam, ar kuru noslēgts civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, vai, ja tāda nav, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam aizpildītu saskaņoto paziņojumu 10 dienu laikā no CSNg  gadījumā, kad CSNg apstākļi fiksēti, izmantojot saskaņotā paziņojuma veidlapas, vai rakstveidā informē par CSNg, ja ceļu satiksmes negadījuma apstākļus fiksējusi Valsts policija.

Ja ir zināmas CSNg iesaistītās personas, bet to pretrunīgo liecību dēļ nav iespējams noteikt šo personu atbildības pakāpi, tad, zaudējumus atlīdzinot, pieņem, ka atbildības pakāpe CSNg iesaistītajām personām ir vienāda. Ja CSNg cietis gājējs, kurš nav atzīts par CSNg izraisītāju, savukārt CSNg iesaistītā transportlīdzekļa vadītāja vaina nav pierādāma, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā LTAB.

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.