Prasības pretendentiem sertifikāta iegūšanai

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas eksperta sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 251 „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 4. un 5.punkta prasībām:

„4.Persona var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu, ja tā atbilst šādām prasībām:
4.1. izglītība:
4.1.1.profesionālā vidējā vai profesionālā augstākā izglītība, kas saistīta ar sauszemes transportlīdzekļiem, vai
4.1.2.profesionālā vidējā vai augstākā izglītība un eksperta darba stāžs, ne mazāk kā trīs gadi;
4.2. darba pieredze:
4.2.1. tehniskajā ekspertīzē – ne mazāk kā gads vai
4.2.2. ar sauszemes transportlīdzekļiem saistītā inženierdarbā – ne mazāk kā pieci gadi;
4.3.pamatzināšanas un profesionālās zināšanas autotehniskajā jomā transportlīdzekļu konstrukcija, ekspluatācijas materiāli, transportlīdzekļu remonta tehnoloģija, transportlīdzekļu virsbūvju deformāciju novēršanas tehnoloģija un remonta iekārtas;
4.4.prasme strādāt ar datoru;
4.5.iemaņas fotografēšanā, kas nodrošina transportlīdzekļu bojājumu atbilstošu attēlojumu;
4.6.valsts valodas zināšanas – atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām;
4.7.transportlīdzekļu tehniskās terminoloģijas pārzināšana;
4.8.svešvalodu prasmes līmenis, kas nodrošina tehniskās terminoloģijas lietojumu svešvalodās, strādājot ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprinātajām speciālajām datorprogrammām un ar sauszemes transportlīdzekļu bojājumu novērtēšanas tehniskajām rokasgrāmatām.
5.Saņemt sertifikātu nav tiesīga persona, kura ir izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā.”

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.