Prasības pretendentiem iesnieguma iesniegšanai

Kārtība, kādā pretendents, kurš vēlas pieteikties sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas eksperta sertifikāta iegūšanai, iesniedz iesniegumu (saskaņā ar Noteikumu 6.punkta prasībām):

„6.Persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā rakstisku iesniegumu (ar norādi “Sertificēšanas komisijai”) un šādus dokumentus:
6.1.pases kopiju (uzrāda oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju);
6.2.izglītības dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas);
6.3.profesionālās darbības aprakstu;
6.4. apliecinājumu, ka pretendents nav izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu vai ka tam sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā;
6.5.divas fotogrāfijas.”

Sīkdatnes

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes darbību (t. sk. pārvaldību, pieejamību) un citas Jūsu izvēlētas sīkdatnes. Uzzini vairāk Sīkdatņu izmantošanas politikā un Datu apstrādes politikā. Savu izvēli jebkurā laikā varēsi mainīt, aktivizējot saiti Sīkdatņu iestatījumi.