Arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Būtiskākie 2012. gada notikumi OCTA nozarē
18.12.2012

Tuvojoties gada nogalei Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) ir izvērtējis svarīgākos 2012. gada notikumus, sasniegumus un jaunievedumus, kā būtiskākos izceļot: OCTA 15 gadu darbību Latvijā un ievērojamu IT sistēmas attīstību, kas ļāvis uzlabot uzkrāto datu kvalitāti un izveidot dažādus transportlīdzekļu īpašniekiem publiski pieejamus servisus. Vienlaikus 2012. gads iezīmējās ar faktu, ka apdrošinātāji nespēja vienoties par vienotas tiešās zaudējumu regulēšanas (TZR) sistēmas ieviešanu visā Latvijā.

vairāk informācijas
Pirmos deviņus mēnešus OCTA nozare noslēdz ar 1,2 miljonu latu zaudējumu
01.11.2012

Kā liecina OCTA apdrošināšanas nozares darbības rādītāji, 2012. gada 9 mēnešos ceļu satiksmes negadījumu skaits, par kuriem iesniegti zaudējumi pieteikumi, salīdzinājumā ar pērnā gada tādu pašu periodu, samazinājušies par 11 %. Samazinājies arī kopējais, pieņemto apdrošināšanas atlīdzību izmaksu lēmumu skaits, kurš salīdzinājumā ar 2011.g. deviņiem mēnešiem sarucis par 10%. Tomēr, tā kā tirgū vēl joprojām saglabājas zemas OCTA polises cenas, pirmos deviņus mēnešus nozare noslēgusi ar negatīvu bilanci, 1,2 miljonu latu apmērā.

vairāk informācijas
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā personai nodarīto zaudējumu izmaksas Latvijā sasniedz 70 000 Ls
30.10.2012

Lai gan CSNg rezultātā OCTA atlīdzina ne tikai cietušā mantai nodarītos, bet arī personai radītos zaudējumus, visbiežāk CSNg sekas autoīpašnieki saista ar spēkrata bojājumiem, nevis nemateriālajiem zaudējumiem: ārstēšanās, pārejoša darbnespēja, pensijas apgādājamajiem u.c. uzskatot, ka tikai materiālie zaudējumi varētu robežoties vairākos simtos latu. Tomēr, kā liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati, personai nodarīto zaudējumu apmērs sasniedz 70 000 latus un pat vairāk. Savukārt par ārvalstīs notikušu CSNg, personai nodarīto zaudējumu atlīdzību apmērs sasniedz pat 400 000 Ls.

vairāk informācijas
LTAB kopā ar nozares ekspertiem, meklē risinājumus kā izglītot satiksmes negadījumos cietušos par zaudējumu atīdzināšanu
23.10.2012

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati liecina, ka šobrīd Latvijā pastāv zems ceļu satiksmes dalībnieku un iesaistīto institūciju informētības līmenis par OCTA atlīdzību veidiem un kompensēšanas kārtību. Kā norāda LTAB, ja par transportlīdzeklim nodarīto bojājumu atlīdzināšanu visi ir informēti, tad par veselībai nodarīto zaudējumu kompensēšanu vēl joprojām daudzos gadījumos valda neinformētība un pat mīti. Vislielākie stereotipi saistīti ar gājējiem un velosipēdistiem. Iedzīvotaji uzskata, ka OCTA atlīdzība pienākas tikai cietušajam transportlīdzekļa vadītājam, nezinot, ka OCTA attiecas uz visiem satiksmes dalībniekiem, tai skaitā gājējiem, kuriem nav jāiegādājas papildus apdrošināšana, jo viņi kā satiksmes dalībnieki ir aizsargāti ar OCTA likumu un, gadījumā, ja viņi ir cietuši CSNg viņiem ir tiesības pieprasīt atlīdzību no apdrošinātāja.

vairāk informācijas
Bonus – Malus klases atspoguļo autoīpašnieku faktisko apdrošināšanas vēsturi
20.09.2012

Katra gada septembra mēnesī tiek pārrēķinātas autoīpašnieku Bonus – Malus klases, kuras tiek aprēķinātas izrietot no autoīpašnieku apdrošināšanas vēstures datiem par pēdējiem 11 gadiem. Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem pēc ikgadējās apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas Bonus – Malus klašu pārrēķina gandrīz visās klasēs vērojams palielinājums. Īpaši tas ir vērojams sestajā jeb starta klasē un 17. zemākajā riska klasē, kurā kopsummā ierindojušies vairāk kā 66 500 autoīpašnieku.

vairāk informācijas
Pieaug izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par ārvalstīs izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem
27.08.2012

Sakaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) statistiku šī gada pirmajos sešos mēnešos par ārvalstīs izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem (CSNg) apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāti 2,91 milj. Ls, kas ir par 4.5% vairāk, nekā pērn pirmajā pusgadā, kad izmaksu apmēri sasniedza 2,78 milj. Ls. Kopš 2009.gada atlīdzību īpatsvars par ārvalstīs notikušiem CSNg audzis turpat divas reizes.

vairāk informācijas
Pirmo pusgadu OCTA nozare noslēdz ar zaudējumiem
08.08.2012

 OCTA apdrošināšanas nozares darbību kopumā var raksturot ar visu apdrošināšanas sabiedrību peļņas vai zaudējuma aprēķinu. Lai gan 2012.g. pirmā pusgada rādītāji ir  vērtējami  pozitīvāk kā pērnajā gadā, kad nozare pusgadu noslēdza ar 800 000 Ls lieliem zaudējumiem, tomēr arī 2012.gada pirmos sešus mēnešus nozare ir pabeigusi ar negatīvu bilanci -187 330 Ls.

vairāk informācijas
Visbiežāk bez OCTA avārijas izraisa Alūksnes, Jēkabpils un Ludzas rajonos
21.07.2012

Kā liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotā statistika par 2011. gadā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaitu, Latvijā ir vairāki rajoni, kuros neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisītu avāriju īpatsvars ir daudzas reizes augstāks kā pārējā Latvijas teritorijā. LTAB apkopotie dati liecina, ka augstākais bez OCTA izraisīto CSNg īpatsvars, attiecībā pret šajā pašā teritorijā notikušo kopējo CSNg skaitu, ir Alūksnes, Jēkabpils un Ludzas rajonos.

vairāk informācijas
Pēdējo divarpus gadu laikā apdrošinātāji valsts un pašvaldības institūcijām izmaksājuši vairāk kā trīs miljonu latu.
21.07.2012

Saskaņā ar OCTA likumu, apdrošinātāji atlīdzina zaudējumus ne tikai cietušajām personām, kuras avārijā iekļuvušas ne savas vainas dēļ, bet arī valstij un pašvaldībai par šo personu ārstēšanu un rehabilitāciju. Tiek atlīdzināti arī valsts un pašvaldību izlietotie līdzekļi, kas tiek izmaksāti pensijās un pabalstos saistībā ar cietušās personas nāvi. Kā liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) dati pēdējo divarpus gadu laikā par cietušo ārstēšanu, rehabilitāciju, kā arī pensijās un pabalstos, valsts un pašvaldību institūcijām izmaksāti vairāk kā trīs miljoni latu, no kuriem vairāk kā pusmiljonu sastāda izmaksas no Garantijas fonda.

vairāk informācijas
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs vienojas ar tirdzniecības centriem par satiksmes kustības uzlabošanu lielveikalu autostāvvietās
04.06.2012

Lai risinātu samilzušo situāciju lielveikalu autostāvvietās Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) uz apaļā galda diskusiju aicināja lielveikalu un atbildīgo institūciju pārstāvjus. Tikšanās laikā tika aktualizēta problēmsituācija, vienlaikus atzīmējot tās situācijas, ar kurām reāli praksē saskaras LTAB izvērtējot katru konkrēto ceļu satiksmes negadījumu, kā arī tika piedāvāti risinājumi situācijas uzlabošanai. Diskusijas rezultātā izdevās panākt vienošanos ar tirdzniecības centru pārstāvjiem, kuri apsolīja, ka meklēs risinājumus, lai uzlabotu satiksmes organizāciju stāvvietās.

vairāk informācijas
Visbiežāk apdrošināšanas jomā sūdzas par atlīdzību apmēriem, dalīto atbildību un atteikumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksai
24.05.2012

Balstoties uz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotajiem datiem par saņemtajām sūdzībām sakarā ar apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem atlīdzību izmaksu lietās, 2012.gada 3 mēnešos par apdrošināšanas sabiedrību pieņemtajiem lēmumiem un rīcības atbilstību OCTA likumam kopā saņemtas 58 sūdzības. Kopējais saņemto sūdzību skaits, salīdzinot ar 2011.gada 3 mēnešiem, ir samazinājies par 33,3%. Par galvenajiem sūdzību iemesliem kalpo: apdrošināšanas sabiedrību atteikums apdrošināšanas atlīdzību izmaksai; novērtētā zaudējuma apmērs, cietušais pats atzīts par daļēji līdzatbildīgu zaudējumu nodarīšanā vai arī cietušais ilgstoši nav saņēmis apdrošināšanas atlīdzību.

vairāk informācijas
LTAB: Lielveikalu stāvvietās jāuzlabo transportlīdzekļu kustība
16.05.2012

Šodien, 16.maijā notika Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) rīkotā preses konference veltīta satiksmes organizācijas uzlabošanai lielveikalu autostāvvietās. Preses konferencē tika uzsvērts, ka situācija ir samilzusi gan no autovadītāju skatu punkta, gan atbildīgo institūciju, kurām ir atšķirīgi viedokļi par stāvvietās notikušo avārijas iemesliem. Tomēr kā norāda LTAB par vislielāko cēloni situācijas interpretācijām kalpo fakts, ka lielā daļā lielveikalu autostāvvietās nav precīzi apzīmēts, kur sākas stāvvieta, kuri pievedceļi attiecas uz stāvvietas teritoriju un kuri nē, turklāt atsevišķās vietās zīmju iztrūkst vispār, kā rezultātā rodas avārijas situācijas.

vairāk informācijas
OCTA nozare pirmo ceturksni noslēdz ar 24 000 zaudējumu
10.05.2012

Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) OCTA apdrošināšanas darbības rādītājiem, 2012. gada pirmo ceturksni nozare noslēgusi ar negatīvu bilanci. Lai gan nozares rādītāji vēl joprojām ir negatīvi, sasniegtais zaudējumu apmērs ir zemāks nekā pērnā gada pirmajos trīs mēnešos, kad ceturksnis tika pabeigts ar vairāk kā 31 tūkstošu zaudējumu.

vairāk informācijas
LTAB: Pa Latvijas ceļiem pārvietojas autovadītāji – „recidīvisti”
23.04.2012

Lai gan neapdrošināto transportlīdzekļu skaits Latvijā nav liels, (~2%), viņu vidū ir autovadītāji – „recidīvisti”, kuri ne tikai sistemātiski neiegādājas OCTA, un regulāri tiek sodīti par braukšanu bez OCTA, nereti pat desmit reizes viena gada laikā, bet arī daudzkārtīgi izraisa ceļu satiksmes negadījumus (CSNg).

vairāk informācijas
Nav apdrošināšanas – ej kājām: Lielbritānijas prakse
13.03.2012

Kā norāda Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) Lielbritānijā jau daudzus gadus pastāv prakse izņemt no satiksmes neapdrošinātus transportlīdzekļus. Šāda prakse palīdzēja neapdrošināto skaitu Lielbritānijā samazināt no 6 uz 3 %. Savukārt izmaksas no Garantijas fonda samazinājās par 30%.

vairāk informācijas
LTAB: Neapdrošināti transportlīdzekļi būtu jāizņem no satiksmes
01.03.2012

Lai novērstu situāciju, ka ceļu satiksmē piedalās transportlīdzekļi bez OCTA, tādējādi apdraudot citus satiksmes dalībniekus, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) nācis klajā ar ierosinājumu izņemt no satiksmes transportlīdzekļus, kuri pārvietojas bez OCTA. Šo transportlīdzekļu vadītājiem būtu iespēja pēc soda noformēšanas iegādāties OCTA vai arī viņu transportlīdzeklis tiktu evakuēts uz stāvvietu. Kā norāda LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics „Šobrīd sanāk paradoksāla situācija, ceļu satiksmē piedalās neapdrošināti transportlīdzekļi, taču pēc to apstādināšanas un soda kvīts izrakstīšanas tie turpina ceļu ar to pašu neapdrošināto spēkratu tā it kā nekāds pārkāpums nebūtu noticis. Savukārt situācijas nopietnība tiek aptverta tikai tad, kad ir notikusi milzu avārija. Prevencijas pasākumi jāveic pirms traģēdija vēl notikusi, nevis pēc tās”.

vairāk informācijas
40 Ls vietā autovadītāji izvēlas maksāt 200 000
20.02.2012

Kā liecina aptauju dati, visbiežāk auto īpašnieki iegādājas OCTA, jo ir bailes tikt sodītiem no ceļu policijas puses. Tikmēr patiesie zaudējumi nav mērāmi 60 - 80 latu samaksātās soda naudas apmērā, bet bieži vien daudzos simtos un tūkstošos. „Rodas jautājums, kas ir labāk – nopirkt polisi, samaksājot daudzos gadījumos pat mazāk kā 40 latus gadā, jeb pakļaut riskam sevi un apkārtējos, radot precedentu traģēdijai ar ilgtermiņa sekām”, skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.

vairāk informācijas
OCTA nozare noslēgusi gadu ar gandrīz divu miljonu zaudējumu
06.02.2012

Saskaņā ar Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) veikto statistiku par OCTA nozares darbību, 2011.gadā bija vērojama nozares stabilizēšanās. Lai gan peļņas un zaudējuma aprēķins liecina, ka pērnā gada rādītāji ir pozitīvāki nekā 2010. gadā, nozare vēl joprojām cieš zaudējumus un noslēdz gadu ar negatīvu bilanci.

vairāk informācijas
Latvieši ārzemēs turpina krāpties viltojot apdrošināšanas vēstures izziņas un Zaļās kartes
01.02.2012

Pagājušonedēļ publiskajā telpā parādījās informācija, ka Īrijā par apdrošināšanas un ceļa nodokļu uzlīmju viltošanu tika aizturēts kāds Latvijas valsts piederīgais. Kā norāda Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) šis nav vienīgais transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) viltošanas mēģinājums. LTAB nesen ir saņēmis virkni jaunu pieprasījumu no ārvalstu apdrošinātāju kompānijām, kuras saņēmušas viltotas apdrošināšanas vēstures izziņas. Tāpat parādījusies tendence pierobežas rajonos pārdot viltotas Zaļās kartes.

vairāk informācijas
Piecu gadu laikā no OCTA polisēm ceļu satiksmes drošībā ieguldīti vairāk kā 5 miljoni latu
26.01.2012

Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu apdrošināšanas sabiedrības ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei ieskaita 2 % no noslēgtajiem OCTA līgumiem. Kā liecina Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) statistika, pēdējo piecu gadu laikā ceļu satiksmes negadījumu novēršanā un profilaksē ir ieguldīti vairāk kā pieci miljoni latu.

vairāk informācijas