Atlīdzības par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem
Ceļu satiksmes negadījumos, kas notikuši Latvijā, par transportlīdzeklim un/vai citai mantai nodarītajiem zaudējumiem apdrošinātāja atbildības maksimālais apmērs par katru CSNg ir 1 miljons EUR.
Tiek atlīdzināti šādi transportlīdzeklim nodarītie zaudējumi:
 • Par transportlīdzekļa bojājumu, lai to atjaunotu stāvoklī, kāds tas bija pirms CSNg
 • Par transportlīdzekļa bojāeju, ja remonts nav tehniski iespējams vai ir ekonomiski nepamatots
 • Par transportlīdzekļa evakuāciju, ja CSNg rezultātā tam radušies tādi bojājumi, kuru dēļ nedrīkst vai nevar turpināt ceļu
Atlīdzības par citai mantai nodarītajiem zaudējumiem
Ceļu satiksmes negadījumos, kas notikuši Latvijā, par transportlīdzeklim un/vai citai mantai nodarītajiem zaudējumiem apdrošinātāja atbildības maksimālais apmērs par katru CSNg ir 1 miljons EUR.
Tiek atlīdzināti šādi citai personas mantai nodarītie zaudējumi:
 • Par ceļa, ceļa būvju, ēku un būvju bojājumiem
 • Par videi nodarīto kaitējumu
 • Par CSNg cietušo privāto lietu bojājumiem
Atlīdzības par veselībai un dzīvībai nodarītajiem zaudējumiem
Ceļu satiksmes negadījumos, kas notikuši Latvijā, par personai nodarītajiem zaudējumiem apdrošinātāja atbildības maksimālais apmērs ir 5 miljoni EUR par katru CSNg (neatkarīgi no cietušo skaita)
Tiek atlīdzināti šādi personas veselībai un dzīvībai nodarītie zaudējumi:
 • Par ārstēšanos slimnīcā, rehabilitācijas vai ambulatorajā ārstniecības iestādē, vai mājas apstākļos
 • Par ceļa izdevumiem uz/no ārstniecības vai rehabilitācijas iestādi
 • Par medikamentu un medicīnas preču iegādi
 • Par protezēšanas, endoprotezēšanas izdevumiem un tehnisko palīglīdzekļu iegādi
 • Par negūtajiem ienākumiem ārstēšanās laikā, kā arī dzīves laikā, ja cietušais gūto traumu dēļ nevar strādāt
 • Apbedīšanas izdevumi bojāgājušā tuviniekiem
 • Atlīdzība bojāgājušā apgādājamajiem – nesaņemtā ienākumu daļa, kura būtu saņemta apgādniekam dzīvam esot
 • Valsts un pašvaldību izdevumi par cietušo ārstēšanu, rehabilitāciju un izmaksātajiem pabalstiem, pensijām
Atlīdzības par nemateriālajiem zaudējumiem
Ceļu satiksmes negadījumos, kas notikuši Latvijā, par personai nodarītajiem zaudējumiem apdrošinātāja atbildības maksimālais apmērs ir 5 miljoni EUR par katru CSNg (neatkarīgi no cietušo skaita)
Tiek atlīdzināti šādi nemateriālie zaudējumi:
 • Par fizisku traumu, sakropļojumu vai invaliditāti
 • Par apgādnieka, apgādājamā vai laulātā 1.grupas invaliditāti
 • Par apgādnieka, apgādājamā vai laulātā zaudējumu
Kā saņemt zaudējumu atlīdzību?
Pēc negadījuma veiciet visus iespējamos pasākumus, lai novērstu vai samazinātu turpmāko zaudējumu rašanos. Izsauciet ceļu policiju vai negadījuma vietā aizpildiet saskaņoto paziņojumu (instrukciju saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai atradīsiet šeit: www.ltab.lv/SP). Atcerieties, ka negadījuma izraisītājam saskaņotais paziņojums jāiesniedz savam apdrošinātājam 10 dienu laikā.
Bojāto transportlīdzekli vai citu sabojāto mantu parādiet apdrošinātājam, vai vienojaties par tā remontu bez klātienes apskates. Līdz šim brīdim nekādus labojumus cietušajam transportlīdzeklim vai mantai veikt nedrīkst.
Saglabājiet visus dokumentus (čeki, rēķini, kvītis) par ārstēšanos, medikamentu un medicīnas preču iegādi, protezēšanas izdevumiem un tehnisko palīglīdzekļu iegādi. Pārliecinieties, lai uz šiem dokumentiem būtu cietušās personas dati
Ikviens autovadītājs labprāt izvairītos no īstermiņa neērtībām, kuras var rasties ikdienas dzīvē saistībā ar OCTA trūkumu (piemēram, regulāri naudas sodi, bailes katru reizi braucot garām policijas automašīnai vai ceļa malā pamanot fotoradaru, iespējama naudas izspiešana no kāda it kā sabojātas automašīnas vadītāja utt.). Tāpat būtiski ir būt drošam, ka iespējama ceļu satiksmes negadījuma dēļ, zaudējumi cietušajiem nebūs jāsedz no savas kabatas. Savukārt negadījumos cietušajiem ne mazāk svarīgi ir apzināties, ka gan zaudējumi personas veselībai un dzīvībai, gan mantai tiks atlīdzināti. Atrodi tālāk informāciju par dažādiem atlīdzību veidiem un iespējām saņemt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.