– Nodrošināt transportlīdzekļu īpašnieku aizsardzību ārvalstīs attiecībā uz trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ izraisītajā ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – CSNg).
     – Nodrošināt CSNg cietušo mantiskās intereses gan ārvalstīs, gan CSNg cietušās personas rezidences valstī.
     – Izvairīties no nepieciešamības transportlīdzekļu vadītājiem slēgt robežapdrošināšanas līgumu, šķērsojot to valstu robežas, kurās ir spēkā obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēma.
Sistēmas pamatā ir īpašas struktūrvienības – Nacionālā biroja – izveidošana katrā «Zaļās kartes» sistēmas valstī, kas ir atbildīgs par citu valstu transportlīdzekļu CSNg nodarīto zaudējumu lietu kārtošanu savā valstī un koordinē savas valsts transportlīdzekļu CSNg ārvalstīs nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Organizācija, kas pārstāv visus «Zaļās kartes» sistēmas Nacionālos birojus, ir Biroju padome.