1997.gads

marts Saeima pieņem OCTAA likumu un pārejas perioda noteikumus, kas paredz likuma ieviešanu no 1997.gada 1.jūnija līdz 1997.gada 31.augustam. OCTAA likumam pilnībā jāstājas spēkā 1997.gada1.septembrī.
1998.gads
februāris Satiksmes birojs sagatavo nepieciešamos dokumentus un nosūta lūgumu Biroju padomei uzņemt Satiksmes biroju «Zaļās kartes» sistēmā.
3., 4.jūnijs Biroju padome tās Ģenerālās asamblejas laikā Hāgā pieņem lēmumu uzņemt Satiksmes biroju «Zaļās kartes» sistēmā.
1.jūlijs Latvija oficiāli kļūst par «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalsti ar «Pārejas perioda dalībvalsts» statusu uz diviem gadiem.
Latvija sāk slēgt divpusējos «Tipveida līgumus starp birojiem»
septembris Ministru kabinets pieņem noteikumus nr. 359, kas apstirina Latvijas «Zaļās kartes» veidlapu.
oktobris Ministru kabinets pieņem noteikumus nr. 397, kas apstiprina Latvijas «Zaļās kartes» tarifus un OCTAA limitus.
Izpildkomiteja pieņem «Pārejas perioda dalībvalstu monitoringa sistēmu». Pārejas perioda dalībvalstu birojiem, tajā skaitā Satiksmes birojam, katru ceturksni Biroju padomei jāiesniedz atskaite par Satiksmes biroja un Latvijas licenzēto apdrošināšanas sabiedrību saistību izpildi pret citiem «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalstu birojiem.
novembris Tiek noslēgts pēdējais «Tipveida līgums» ar Itālijas «Zaļās kartes» biroju.* Latvijai ir tiesības izdot savas valsts «Zaļo karti».
1.decembris Licencētās Latvijas apdrošināšanas sabiedrības sāk Latvijas «Zaļās kartes» izplatīšanu.
1999.gads
janvāris Satiksmes birojs nosūta Biroju padomei pirmo, kopā ar apdrošināšanas sabiedrībām sagatavoto, monitoringa atskaiti par Latvijas saistībām pret citiem «Zaļās kartes» sistēmas Birojiem.
jūnijs Biroju padomes Ģenerālā asambleja pieņem lēmumu noteikt «Pārejas perioda dalībvalsts» statusu uz 4 gadiem.
* Patreiz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (Satiksmes birojs) ir noslēdzis «Tipveida līgumus starp birojiem» ar 42 «Zaļās kartes» sistēmas dalībvalsts biroju.