Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 06.10.2018. līdz 29.03.2019.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 30.03.2018. līdz 05.10.2018.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 31.03.2017. līdz 29.03.2018.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 15.10.2016. līdz 30.03.2017.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 25.03.2016. līdz 14.10.2016.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 28.03.2015. līdz 24.03.2016.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 11.10.2014. līdz 27.03.2015.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 30.03.2014. līdz 10.10.2014.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 01.01.2014. līdz 29.03.2014.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 29.03.2013. līdz 31.12.2013.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 24.05.2012. līdz 28.03.2013.)
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodika «Ceļu satiksmes negadījumā personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšana» (spēkā no 01.04.2011. līdz 23.05.2012.)
«Metodiskie norādījumi kustamas mantas, kas nav mehāniskie transportlīdzekļi, zaudējumu novērtēšanai» (spēkā no 22.12.2012.)