Atbilstoši grozījumiem 2005.gada 23.aprīļa “Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodikā”, kas stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī, turpmāk Transportlīdzkļu vērtību katalogs pieejams tiešsaistē:

Transportlīdzekļu vērtību katalogs (spēkā no 01.01.2010.)

Par sertificēto ekspertu piekļuvi katalogam, lūdzam, vērsties Birojā pa e-pasta adresi: support@ltab.lv