2019.gadā plānoto sertificēšanas komisijas sēžu grafiks


2019.gadā plānoto sertificēšanas komisijas sēžu grafiks


Sēdes notiek LTAB telpās, Lomonosova iela 9, Rīga

Sēžu datumi var tikt mainīti pēc nepieciešamības, par to iepriekš paziņojot pirms sēdes datuma

Mēnesis Datums
Janvāris 17
Februāris 14
Marts 14
Aprīlis 18
Maijs 30
Jūnijs
Jūlijs  11
Augusts 8
Septembris 5
Oktobris 3
Novembris 28
Decembris 12

 


23.04.2005. stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.251 „Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”. Vienlaicīgi ar minētajiem MK noteikumiem stājas spēkā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 08.04.2005. biedru sapulcē apstiprinātā „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika”.