2018.gadā plānoto sertificēšanas komisijas sēžu grafiks


2018.gadā plānoto sertificēšanas komisijas sēžu grafiks


Sēdes notiek biedrībā „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Rīgā, Lomonosova ielā 9, norādītājos datumos

1.ceturksnis

2 .ceturksnis

3 .ceturksnis

4 .ceturksnis

janvāris

februāris

marts

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

novembris

Decembris

19 02 16 13 11 17 12 07

sēžu datumi var tikt noteikti arī pēc nepieciešamības un paziņojumi savlaicīgi tiks ievietoti pirms noteiktā sēdes datuma.


23.04.2005. stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.251 „Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”. Vienlaicīgi ar minētajiem MK noteikumiem stājas spēkā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 08.04.2005. biedru sapulcē apstiprinātā „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika”.