2020.gadā plānoto sertificēšanas komisijas sēžu grafiks


2020.gadā plānoto sertificēšanas komisijas sēžu grafiks


Sēdes notiek LTAB telpās, Lomonosova iela 9, Rīga

Sēžu datumi var tikt mainīti pēc nepieciešamības, par to iepriekš paziņojot pirms sēdes datuma

Mēnesis Datums
Janvāris 30
Februāris
Marts 5
Aprīlis
Maijs 14
Jūnijs  4
Jūlijs  30
Augusts
Septembris
Oktobris 15
Novembris 12
Decembris 10

 


23.04.2005. stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.251 „Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”. Vienlaicīgi ar minētajiem MK noteikumiem stājas spēkā Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja 08.04.2005. biedru sapulcē apstiprinātā „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika”.