Kādos gadījumos Bonus-malus klase tiek palielināta?
Cik bieži pārskata BM klases?
Ja uz veco automašīnu ir noteikta Malus riska klase, piemēram BM2, kāda BM klase tiks piemērota slēdzot pirmo apdrošināšanas līgumu jaunajai automašīnai?
Ja transportlīdzekļa īpašniekam ir vairākas automašīnas, visas ir apdrošinātas, tām ir vairāki lietotāji, vai katrai automašīnai tiek noteikta sava BM klase?
Ja es savu automašīnu apdrošinu tikai 6 mēnešus (180 dienas) gada laikā, vai tas nozīmē, ka man nav iespējas tikt pie augstākas BM klases par 6.?
Vai BM klase tiek noteikta arī ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim?
Vai Bonus-malus klases tiek pārmantotas no iepriekšēja transportlīdzekļa īpašnieka?


Kādos gadījumos Bonus-malus klase tiek palielināta?


Bonus-malus klase var tikt palielināta par 1 (vienu) klasi, un transportlīdzekļa īpašnieks/turētājs nokļūst nākamajā Bonus-malus klasē, ja aprēķina intervālā (12 mēnešus ilgs laika posms no 1.septembra līdz 31.augustam) vienas transportlīdzekļu kategorijas kopējais apdrošināšanas dienu skaits ir vismaz 275 dienas un iepriekšējos 11 periodos (gados) nav iestājušies apdrošināšanas gadījumi un šo 11 periodu laikā nav bijuši periodu ar mazāk kā 275 apdrošināšanas dienām

Cik bieži pārskata BM klases?


Bonus-Malus klases tiek pārskatītas katru gadu 15.septembrī.

Ja uz veco automašīnu ir noteikta Malus riska klase, piemēram BM2, kāda BM klase tiks piemērota slēdzot pirmo apdrošināšanas līgumu jaunajai automašīnai?


Slēdzot apdrošināšanas līgumu tiks piemērota 2. BM riska klase.

Ja transportlīdzekļa īpašniekam ir vairākas automašīnas, visas ir apdrošinātas, tām ir vairāki lietotāji, vai katrai automašīnai tiek noteikta sava BM klase?


Nē, BM riska klase tiek noteikta vienā transportlīdzekļu kategorijā ietilpstošu transportlīdzekļu grupai, ja Jūsu īpašumā ir dažādu kategoriju transportlīdzekļi, piemēram, vieglie transportlīdzekļi, motocikli, kravas transportlīdzekļi, Jums tik aprēķināta viena riska klase katrai no šīm transportlīdzekļu grupām.

Ja es savu automašīnu apdrošinu tikai 6 mēnešus (180 dienas) gada laikā, vai tas nozīmē, ka man nav iespējas tikt pie augstākas BM klases par 6.?


Ja gada laikā netiek sakrātas Bonus – malus klases palielināšanai nepieciešamās 275 apdrošināšanas dienas, tad šī gada laikā sakrātās apdrošināšanas dienas tiek pārnestas uz nākamo aprēķina intervālu un summētas ar tajā sakrātajām apdrošināšanas dienām.

Vai BM klase tiek noteikta arī ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim?


Bonus-malus klases tiek rēķinātas tikai Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to, ja Jūsu transportlīdzeklis ir reģistrēts ārvalstī, Bonus-malus klase šim transportlīdzeklim netiks noteikta.

Vai Bonus-malus klases tiek pārmantotas no iepriekšēja transportlīdzekļa īpašnieka?


Nē, Bonus-malus klases netiek pārmantotas no iepriekšējā transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja.