Vai Bonus – malus klases noteikšanai tiek ņemtas vērā ne tikai izraisītās avārijas, bet arī pārkāpumu uzskaites punkti (soda punkti) un gadījumi, kad transportlīdzeklis vadīts apreibinošu vielu ietekmē?
Ja es kā a/m īpašnieks iedevu a/m savam paziņam, kurš izraisīja CSNg ar manu a/m, vai šajā gadījumā man tiks piemērots Malus vai nē?
Vai tiek piemērots BM klases samazinājums, ja izraisītā CSNg noformēšanai ticis izmantots saskaņotais paziņojums?
Ja par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ir dalītā atbildība, vai par šo apdrošināšanas gadījumu man tiks samazināta BM klase?
Par cik klasēm tiek pazemināta iepriekšējā Bonus-malus klase, ja gada laikā ir iestājušies apdrošināšanas gadījumi?
Pēc cik gadiem apdrošināšanas gadījums tiek izdzēsts no manas apdrošināšanas vēstures un tiks piešķirta labāka Bonus-malus klase?


Vai Bonus – malus klases noteikšanai tiek ņemtas vērā ne tikai izraisītās avārijas, bet arī pārkāpumu uzskaites punkti (soda punkti) un gadījumi, kad transportlīdzeklis vadīts apreibinošu vielu ietekmē?


Nē, Bonus – malus klases noteikšanai tiek ņemti vērā tikai transportlīdzekļa izraisītie ceļu satiksmes negadījumi, kas tiek attiecināti uz transportlīdzekļa īpašnieku/turētāju, un transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja apdrošināšanas stāžs.

Ja es kā a/m īpašnieks iedevu a/m savam paziņam, kurš izraisīja CSNg ar manu a/m, vai šajā gadījumā man tiks piemērots Malus vai nē?


Malus tāpat kā Bonus tiek piemērots pārim transportlīdzeklis – īpašnieks/turētājs (ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona). Līdz ar to, ja ar Jūsu īpašumā esošo transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumu izraisa kāda cita persona, tad Malus tiek attiecināts uz Jums piederošo transportlīdzekli, ar kuru tika izraisīts ceļu satiksmes negadījums.

Vai tiek piemērots BM klases samazinājums, ja izraisītā CSNg noformēšanai ticis izmantots saskaņotais paziņojums?


Jā, jo BM klases samazinājums pienākas par jebkuru izraisītu CSNg, neatkarīgi no tā vai tas tiek noformēts ar saskaņotā paziņojuma palīdzību vai bez. BM klase tiks samazināta tam transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam, kurš, saskaņā ar apdrošinātāja lēmumu, tiks atzīts par atbildīgu CSNg izraisīšanā.

Ja par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ir dalītā atbildība, vai par šo apdrošināšanas gadījumu man tiks samazināta BM klase?


Ja par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ir dalīta atbildība, BM klases samazinājums tiks piemērots visiem tiem transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem, kuru transportlīdzekļi ir atzīti par atbildīgiem vai daļēji atbildīgiem apdrošināšanas gadījumā.

Par cik klasēm tiek pazemināta iepriekšējā Bonus-malus klase, ja gada laikā ir iestājušies apdrošināšanas gadījumi?


Iepriekšējā Bonus-malus klase tiek pazemināta procentuāli atkarībā no iestājušos apdrošināšanas gadījumu skaita gadā un apdrošināšanas dienu skaita.

Pēc cik gadiem apdrošināšanas gadījums tiek izdzēsts no manas apdrošināšanas vēstures un tiks piešķirta labāka Bonus-malus klase?


Apdrošināšanas gadījums no Jūsu apdrošināšanas vēstures netiks izdzēsts, bet BM aprēķins tiek veikts par pēdējiem 11 gadiem. Jūs varat uzlabot savam transportlīdzeklim noteikto Bonus-Malus klasi, regulāri to apdrošinot un neizraisot jaunus CSNg.