Cik liela atlaide vai piemaksa apdrošināšanas prēmijai tiek piemērota atkarībā no BM klases?
Vai BM klases ir vienīgais kritērijs pēc kā tiek noteikts prēmijas apmērs?


Cik liela atlaide vai piemaksa apdrošināšanas prēmijai tiek piemērota atkarībā no BM klases?


Apdrošināšanas prēmijas atlaides vai piemaksas apjomu atkarībā no BM klases nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība. Atlaides vai piemaksas apjoms dažādās apdrošināšanas sabiedrībās var atšķirties.

Vai BM klases ir vienīgais kritērijs pēc kā tiek noteikts prēmijas apmērs?


Apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība. BM klases nav vienīgais kritērijs, bet gan tikai viens no daudziem risku ietekmējošajiem faktoriem, kurus izvērtējot kopumā, katrs apdrošinātājs nosaka galīgo apdrošināšanas prēmijas apmēru.