Kā transportlīdzekļa īpašnieks var uzzināt savu patreiz aprēķināto BM klasi?
Ko darīt, ja esmu konstatējis kļūdu datos?
Uzdot jautājumu par BM sistēmu?


Kā transportlīdzekļa īpašnieks var uzzināt savu patreiz aprēķināto BM klasi?


Transportlīdzekļa īpašnieks/turētājs aprēķināto BM klasi var uzzināt apdrošināšanas sabiedrībā slēdzot apdrošināšanas līgumu vai arī izmantojot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja interneta mājas lapā pieejamos informatīvos servisus.

Ko darīt, ja esmu konstatējis kļūdu datos?


Bonus-malus sistēmā tiek izmantoti apdrošināšanas sabiedrību iesūtītie dati. Ja Jūs konstatējat kļūdu datos, tad Jūs varat griezties Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā ar rakstisku iesniegumu (Iesnieguma paraugs). Iesniegumā aprakstiet konstatētās kļūdas un norādiet Jūs un Jūsu transportlīdzekli/-ļus identificējošus datus (personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, šasijas numurs). Pēc iesnieguma saņemšanas LTAB sazināsies ar atbildīgo apdrošināšanas sabiedrību un, pēc korekciju veikšanas, Jums tiks veikts Bonus-malus klases pārrēķins.

Uzdot jautājumu par BM sistēmu?


Jautājumus par BM sistēmu, lūdzu, sūtiet uz e-pastu: bonusmalus@ltab.lv