BONUS-MALUS sistēmas pamatjēdzieni
BONUS-MALUS sistēmas apraksts


BONUS-MALUS sistēmas pamatjēdzieni


Bonus-malus klases ir OCTA sistēmas svarīgas komponentes, kuru uzdevums ir nodrošināt pamatotu novērtējumu apdrošināšanas riskam.
 
■ Bonus – Malus subjekts(turpmāk – BM subjekts) – persona, attiecībā uz kuru tiek rēķināta Bonus – Malus (turpmāk – BM) klase:
a)       transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks, ja Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk – CSDD valsts reģistrs) vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā (turpmāk – VTUA informatīvā sistēma) nav norādīts turētājs;
b)       transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks, ja īpašnieks ir fiziska persona un ja CSDD valsts reģistrā vai VTUA informatīvajā sistēmā norādītais turētājs ir fiziska persona;
c)       CSDD valsts reģistrā vai VTUA informatīvajā sistēmā norādītais turētājs (neatkarīgi no tā, vai turētājs ir juridiska vai fiziska persona), ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona;
d)       CSDD valsts reģistrā vai VTUA informatīvajā sistēmā norādītais turētājs, ja turētājs ir juridiska persona un transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska persona.
 
■ BM klase– konkrēta BM subjekta konkrētai transportlīdzekļu BM grupai noteikta riska klase:
a)       malus klase –apdrošināšanas riska palielinājums ( no 1. līdz 5. BM klasei);
b)       bonus klase – apdrošināšanas riska samazinājums ( no 6. līdz 17. BM klasei).
c)       Jaunslēguma BM klase(6. BM klase)– BM klase bez noteikta riska, kuru piemēro BM subjektam, ja apdrošināšanas līgumu attiecībā uz konkrētu transportlīdzekļu BM grupas transportlīdzekli slēdz pirmo reizi.

■ Transportlīdzekļu BM grupas:
a)       vieglie automobiļi kategorijās V1 – V6  (Vieglie transportlīdzekļi);
b)       kravas automobiļi kategorijās K1 – K2  (Kravas transportlīdzekļi līdz 12000 kg);
c)       kravas automobiļi kategorijās K3 – K6  (Kravas transportlīdzekļi virs 12000 kg);
d)       autobusi kategorijās A1 – A2  (Autobusi līdz 12000 kg);
e)       autobusi kategorijās A3 – A4  (Autobusi virs 12000 kg);
f)        motocikli kategorijās M1 – M2 (Motocikli, mopēdi);
g)       traktortehnika kategorijās TR1 – TR2 (Traktortehnika).
 
■ Apdrošināšanas gadījums:
ceļu satiksmes negadījums, kura rezultātā nodarīti zaudējumi un apdrošināšanas sabiedrība vai Birojs ir pieņēmis vismaz vienu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, izņemot ceļu satiksmes negadījumu, kad transportlīdzekli vadījusi persona, kura šo transportlīdzekli lietojusi prettiesīgi, t.i., ja transportlīdzeklis ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņa vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un to var dokumentāli pierādīt.

 

 

 

BONUS-MALUS sistēmas apraksts


 
BM sistēma ir viena no apdrošināšanas informācijas sistēmas sastāvdaļām un Latvijā pilda šādas funkcijas:
a)       nodrošina vienotu BM klašu noteikšanu apdrošināšanā;
b)       nodrošina apdrošināšanas vēstures datu par pēdējiem 11 gadiem uzskaiti par katru BM subjektu;
c)       veic BM klases aprēķinu katram BM subjektam.
 
 
BM aprēķinā izmanto:
a)    apdrošināšanas dienu skaitu, kuru nosaka, ņemot vērā apdrošināšanas līgumu spēkā stāšanās un beigu datumu, kas slēgti attiecībā uz Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem un kuros norādītais BM subjekts ir viennozīmīgi identificējams pēc personas koda vai iestādes reģistrācijas numura;
b)    iestājušos apdrošināšanas gadījumu skaitu, par kuriem apdrošināšanas sabiedrība vai Birojs ir pieņēmis kaut vienu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pilnā vai daļējā apmērā, sedzot ceļu satiksmes negadījumā radušos zaudējumus, un kuri attiecas uz apdrošināšanas līgumiem, kas slēgti uz Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem un kuros norādītais BM subjekts ir viennozīmīgi identificējams pēc personas koda vai iestādes reģistrācijas numura, kā arī Latvijā reģistrētiem neapdrošinātiem transportlīdzekļiem.
 
 
Veicot BM klases pārrēķinu, tiek ņemti vērā BM subjekta apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem (turpmāk – BM aprēķina periods).
 
 
Visiem BM subjektiem BM klases tiek pārrēķinātas reizi kalendāra gadā – 15. septembrī (turpmāk – aprēķina datums).
 
 
Aprēķina datumā BM klases pārrēķins tiek veikts pa gadiem (no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtēja gada 31.augustam) (turpmāk – aprēķina intervāls) visam BM aprēķina periodam.
 
 
Ja BM subjekts pēc aprēķina datuma kļūst par cita transportlīdzekļa (kas ietilpst tajā pašā transportlīdzekļu BM grupā un attiecībā uz kuru BM subjektam aprēķina datumā ir noteikta BM klase) BM subjektu, tad šim transportlīdzeklim tiek piešķirta BM subjektam aprēķina datumā attiecīgajai transportlīdzekļa BM grupai noteiktā BM klase.
 
 
Atkarībā no apdrošināšanas vēstures, tiek noteikta 1. līdz 17. BM klase.