Kas ir tiesīgs slēgt OCTA līgumu?
Kas ir OCTA standartlīgums?
Kas ir Robežapdrošināšanas līgums?
Kas ir Zaļā karte?
Kāda civiltiesiskās apdrošināšanas polise ir jāiegādājas izbraucot no Latvijas?


Kas ir tiesīgs slēgt OCTA līgumu?


 OCTA līgumu par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli slēdz konkrētā transportlīdzekļa īpašnieks. Gadījumos, kad īpašnieks transportlīdzekli nodevis lietošanā citai personai apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs, pie nosacījuma, ka par konkrēto transportlīdzekli nav jau noslēgts apdrošināšanas līgums vai ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš.

Kas ir OCTA standartlīgums?


 OCTA standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kuru slēdz attiecībā uz:

  • Latvijas Republikā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli;
  • citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā;
  • Latvijas Republikā nereģistrētu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tirdzniecības numura zīmēm tirdzniecībai paredzēta transportlīdzekļa pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai arī izmēģinājuma braucieniem ar šādu transportlīdzekli;
  • attiecībā uz jaunu un Latvijas Republikā, kā arī citās valstīs agrāk nereģistrētu transportlīdzekli, ja tas vispirms tiek piereģistrēts Latvijas Republikā.

Standartlīgums ir spēkā visas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Kas ir Robežapdrošināšanas līgums?


 Robežapdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts. Robežapdrošināšanas līgums tiek slēgts pie nosacījuma, ja tā vadītājs nevar uzrādīt Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu OCTA līgumu.
Robežapdrošināšanas līgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

Kas ir Zaļā karte?


 Zaļā karte ir starptautisks apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts. Latvijas Republikā reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieks starptautisko apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar apdrošinātāju, kas ir LTAB biedrs.
Zaļā karte ir spēkā apdrošināšanas līgumā norādītajās valstīs.

Kāda civiltiesiskās apdrošināšanas polise ir jāiegādājas izbraucot no Latvijas?


 Latvijā iegādātas standartlīguma polises ir derīgas visās Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, t.sk. Šveicē, kā arī Serbijā, Horvātijā un Andorā. Šķērsojot šo valstu robežas ar derīgu standartlīguma polisi, nav nepieciešams papildus iegādāties ne Robežapdrošināšanas, ne Zaļās kartes apdrošināšanas līgumu.

Zaļā karte ir derīga Zaļās kartes sistēmas valstīs, kuras ir norādītas uz apdrošināšanas līguma priekšpuses (aversa). Zaļā karte ir nepieciešama braucot uz Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Melnkalni, Krieviju, Tunisiju, Turciju un Ukrainu.

Zaļā karte – tā ir Jūsu aizsardzība Zaļās kartes valstīs attiecībā uz trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies CSNg rezultātā, Jūsu vainas dēļ.

Iebraucot valstī, kura neietilpst ne Eiropas Ekonomikas valsts zonā vai Zaļās kartes sistēmā, ir nepieciešams iegādātās tās valsts vietējo apdrošināšanas līgumu.