Apdrošināšanas akciju sabiedrība «BALTA»

«BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS» apdrošināšanas akciju sabiedrība

«InterRisk Vienna Insurance Group» apdrošināšanas akciju sabiedrība

Maksātnespējīgā apdrošināšanas akciju sabiedrība «BALVA»*

Apdrošināšanas akciju sabiedrība «BTA Baltic Insurance Company»

«COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP» ADB Latvijas filiāle

«ERGO Insurance» SE Latvijas filiāle

ADB «GJENSIDIGE» Latvijas filiāle

«If P&C Insurance» AS Latvijas filiāle

«Seesam Insurance» AS Latvijas filiāle

«Swedbank P&C Insurance» AS Latvijas filiāle

*pamatojoties uz FKTK padomes 17.06.2013. lēmumu „BALVA” AAS ir anulēta licence veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (OCTA). Apdrošināšanas līgumos noteiktās saistības tiek pildītas atbilstoši OCTA likumā noteiktajai kārtībai.