Apdrošināšanas akciju sabiedrība «BALTA»

«BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS» apdrošināšanas akciju sabiedrība

Apdrošināšanas akciju sabiedrība «BTA Baltic Insurance Company»

«COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP» ADB Latvijas filiāle

«ERGO Insurance» SE Latvijas filiāle

ADB «GJENSIDIGE» Latvijas filiāle

«If P&C Insurance» AS Latvijas filiāle

«Seesam Insurance» AS Latvijas filiāle

«Swedbank P&C Insurance» AS Latvijas filiāle