Jā, jo BM klases samazinājums pienākas par jebkuru izraisītu CSNg, neatkarīgi no tā vai tas tiek noformēts ar saskaņotā paziņojuma palīdzību vai bez. BM klase tiks samazināta tam transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam, kurš, saskaņā ar apdrošinātāja lēmumu, tiks atzīts par atbildīgu CSNg izraisīšanā.