Apdrošināšanas prēmijas apmēru nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība. BM klases nav vienīgais kritērijs, bet gan tikai viens no daudziem risku ietekmējošajiem faktoriem, kurus izvērtējot kopumā, katrs apdrošinātājs nosaka galīgo apdrošināšanas prēmijas apmēru.