Jā, ir derīgs. Turklāt, ja Jums Saskaņotais paziņojums nav līdzi, bet pēc negadījuma Jums piedāvā aizpildīt citas Eiropas valsts Saskaņoto paziņojumu, Jūs to droši variet darīt, pat nepārzinot konkrētās valsts valodu, jo pēc satura, uzbūves, teksta un krāsām tie ir identiski visā Eiropā.