Apdrošinātājs vai LTAB ir tiesīgs neveikt ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) izraisījušā transportlīdzekļa apskati, un par to tas piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad saņēmis saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu) rakstveidā informē transportlīdzekļa īpašnieku vai tiesīgo lietotāju. Ja apdrošinātājs vai LTAB nolēmis veikt CSNg izraisījušā transportlīdzekļa apskati, tā veicama piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad apdrošinātājs vai LTAB saņēmis saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu).