OCTA apdrošināšanas sistēma satiksmes dalībnieku ērtībai pieļauj aizpildīt saskaņoto paziņojumu par notikušo ceļu satiksmes negadījumu. Tālāk par to, kas ir jāzina par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.

Saskaņotā paziņojuma veidlapu komplekts sastāv no divām vienādām veidlapām un norādījumu lapas. Tajā ir piecpadsmit punkti, uz kuru jautājumiem jāatbild.
Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem un abiem vadītājiem tas  ir jāparaksta. Ar savu parakstu Jūs vai otra puse nevis atzīstat savu vainu, bet gan tikai apstiprināt to, ka paziņojumā ierakstītie vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.