Bonus-malus sistēmā tiek izmantoti apdrošināšanas sabiedrību iesūtītie dati. Ja Jūs konstatējat kļūdu datos, tad Jūs varat griezties Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā ar rakstisku iesniegumu (Iesnieguma paraugs). Iesniegumā aprakstiet konstatētās kļūdas un norādiet Jūs un Jūsu transportlīdzekli/-ļus identificējošus datus (personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, šasijas numurs). Pēc iesnieguma saņemšanas LTAB sazināsies ar atbildīgo apdrošināšanas sabiedrību un, pēc korekciju veikšanas, Jums tiks veikts Bonus-malus klases pārrēķins.