Ja negadījumu izraisījis nenoskaidrots transportlīdzeklis (atstājis negadījuma vietu), tad kompensēti tiek tikai:

- Personai nodarītie zaudējumi;

- Mantai nodarītie zaudējumi, veicot nepieciešamos ceļu satiksmes negadījumā cietušo personu glābšanas darbus vai sakarā ar cietušās personas nogādāšanai ārstniecības iestādē izmantotā transportlīdzekļa bojājumu vai šā transportlīdzekļa salona notraipīšanu;

- Minēto zaudējumu kompensācija tiek veikta no Garantijas fonda.