LTAB ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:

 

- CSNg zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēju, ja tas nav apdrošinājis īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai pret šā transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju;

- transportlīdzekļa vadītāju, ja transportlīdzeklis iegūts ar prettiesiskām darbībām;