Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret CSNg izraisījušā transportlīdzekļa vadītāju, ja tas:

 

– vadījis transportlīdzekli būdams alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā;

 

– vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;

 

– pēc CSNg, neievērojot OCTA likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atstājis notikuma vietu vai izvairījies no noteiktā kārtībā izdarāmās pārbaudes alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaida konstatēšanai, vai šīs vielas lietojis pēc CSNg līdz attiecīgajai pārbaudei;

 

– 10 dienu laikā nav iesniedzis apdrošinātājam aizpildītu saskaņoto paziņojumu vai nav sniedzis rakstisku informāciju par CSNg apstākļiem;

 

– zaudējumus nodarījis, izdarot tīšu noziedzīgu nodarījumu