Transportlīdzekļa īpašnieks/turētājs aprēķināto BM klasi var uzzināt apdrošināšanas sabiedrībā slēdzot apdrošināšanas līgumu vai arī izmantojot Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja interneta mājas lapā pieejamos informatīvos servisus.