Slēdzot apdrošināšanas līgumu tiks piemērota 2. BM riska klase.