Ja par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ir dalīta atbildība, BM klases samazinājums tiks piemērots visiem tiem transportlīdzekļu īpašniekiem/turētājiem, kuru transportlīdzekļi ir atzīti par atbildīgiem vai daļēji atbildīgiem apdrošināšanas gadījumā.