Malus tāpat kā Bonus tiek piemērots pārim transportlīdzeklis – īpašnieks/turētājs (ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona). Līdz ar to, ja ar Jūsu īpašumā esošo transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījumu izraisa kāda cita persona, tad Malus tiek attiecināts uz Jums piederošo transportlīdzekli, ar kuru tika izraisīts ceļu satiksmes negadījums.