– pretendenti, kuru zināšanu līmenis atbilst noteiktajām prasībām sekmīgai sertificēšanas pārbaudes nokārtošanai, var iesniegt iesniegumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (ar norādi “Sertificēšanas komisijai”) sertificēšanas pārbaudes kārtošanai;