Iesniegumu paraugi atrodami mājas lapas sadaļā „Iesniegumu paraugi”
Saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu noteiktais un 2006.gada 15.decembra Sertificēšanas komisijas sēdē (protokols nr.11.) saskaņotais nepieciešamais zināšanu minimums pretendentam sekmīgai sertificēšanas pārbaudes nokārtošanai: