,,Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojums” jeb praksē pielietotais nosaukums  – „Saskaņotais paziņojums” darbojas vairāk kā 20 valstīs. Šis paziņojums ir veidlapu komplekts, kurā tiek aprakstīti ceļu satiksmes negadījuma apstākļi, kuriem piekrīt abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji, to apliecinot ar saviem parakstiem. Saskaņotais paziņojums tika ieviests, lai varētu bez policijas iesaistīšanas fiksēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un izskatīt cietušo prasības par materiālo zaudējumu kompensēšanu no apdrošināšanas līdzekļiem. Eiropas Apdrošināšanas komitejas izstrādātais Saskaņotais paziņojums visās valstīs, kur tas ieviests, ir vienāds gan pēc teksta satura, gan lapas iekārtojuma un krāsām, gan arī sadaļu numerācijas un norādījumu izvietojuma. Atšķirīga ir tikai valoda. Tādējādi Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt pat transportlīdzekļu vadītāji, kuri katrs runā savā valodā, jo tā forma visās valstīs ir vienāda.

Nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta, taču svarīgi, lai pēc Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas un tā parakstīšanas no abu autovadītāju puses, transportlīdzekļa vadītāji saņemtu vienu aizpildītā paziņojuma eksemplāru (oriģinālu vai kopiju), ko iesniegt apdrošinātājam.