Apdrošināšanas prēmijas atlaides vai piemaksas apjomu atkarībā no BM klases nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība. Atlaides vai piemaksas apjoms dažādās apdrošināšanas sabiedrībās var atšķirties.