Bonus-Malus klases tiek pārskatītas katru gadu 15.septembrī.