BM sistēma ir viena no apdrošināšanas informācijas sistēmas sastāvdaļām un Latvijā pilda šādas funkcijas:
a)       nodrošina vienotu BM klašu noteikšanu apdrošināšanā;
b)       nodrošina apdrošināšanas vēstures datu par pēdējiem 11 gadiem uzskaiti par katru BM subjektu;
c)       veic BM klases aprēķinu katram BM subjektam.
 
 
BM aprēķinā izmanto:
a)    apdrošināšanas dienu skaitu, kuru nosaka, ņemot vērā apdrošināšanas līgumu spēkā stāšanās un beigu datumu, kas slēgti attiecībā uz Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem un kuros norādītais BM subjekts ir viennozīmīgi identificējams pēc personas koda vai iestādes reģistrācijas numura;
b)    iestājušos apdrošināšanas gadījumu skaitu, par kuriem apdrošināšanas sabiedrība vai Birojs ir pieņēmis kaut vienu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pilnā vai daļējā apmērā, sedzot ceļu satiksmes negadījumā radušos zaudējumus, un kuri attiecas uz apdrošināšanas līgumiem, kas slēgti uz Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem un kuros norādītais BM subjekts ir viennozīmīgi identificējams pēc personas koda vai iestādes reģistrācijas numura, kā arī Latvijā reģistrētiem neapdrošinātiem transportlīdzekļiem.
 
 
Veicot BM klases pārrēķinu, tiek ņemti vērā BM subjekta apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem (turpmāk – BM aprēķina periods).
 
 
Visiem BM subjektiem BM klases tiek pārrēķinātas reizi kalendāra gadā – 15. septembrī (turpmāk – aprēķina datums).
 
 
Aprēķina datumā BM klases pārrēķins tiek veikts pa gadiem (no iepriekšējā gada 1.septembra līdz kārtēja gada 31.augustam) (turpmāk – aprēķina intervāls) visam BM aprēķina periodam.
 
 
Ja BM subjekts pēc aprēķina datuma kļūst par cita transportlīdzekļa (kas ietilpst tajā pašā transportlīdzekļu BM grupā un attiecībā uz kuru BM subjektam aprēķina datumā ir noteikta BM klase) BM subjektu, tad šim transportlīdzeklim tiek piešķirta BM subjektam aprēķina datumā attiecīgajai transportlīdzekļa BM grupai noteiktā BM klase.
 
 
Atkarībā no apdrošināšanas vēstures, tiek noteikta 1. līdz 17. BM klase.