Atpakaļ

 

   Jūsu datu apstrāde parasti notiek Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu ietvaros, tomēr atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas atrodas ārpus ES un EEZ, piemēram, lai nodrošinātu ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīs.

 

   Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, gan pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību konkrētās valstīs, vai citos gadījumos:

 

• saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

• ja nosūtīšana ir nepieciešama sabiedrības interesēs vai lai celtu, īstenotu un aizstāvētu likumiskās prasības;

• ja nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini.

 

   Ja Jūs vēlaties saņemt papildus informāciju par personas datu nodošanu un apstrādi ārpus ES vai EEZ, Jūs varat iesniegt mums atsevišķu pieprasījumu saskaņā ar šī paziņojuma 2.punktā noteikto.