Atpakaļ

  

   Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu normatīvajos aktos – OCTA likums, Apdrošināšanas līguma likums, Ceļu satiksmes likums, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums un tiem pakārtotie Ministru kabineta noteikumi – noteiktās LTAB funkcijas un saistošos juridiskos pienākumus, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, lai īstenotu LTAB/sabiedrības un datu subjektu leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt LTAB pakalpojumu sniegšanu/funkciju veikšanu/darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.