Sēdes notiek LTAB telpās, Lomonosova iela 9, Rīga

Sēžu datumi var tikt mainīti pēc nepieciešamības, par to iepriekš paziņojot pirms sēdes datuma

Mēnesis Datums
Janvāris 30
Februāris
Marts 5
Aprīlis
Maijs 14
Jūnijs  4
Jūlijs  30
Augusts
Septembris
Oktobris 15
Novembris 12
Decembris 10