Sēdes notiek LTAB telpās, Lomonosova iela 9, Rīga

Sēžu datumi var tikt mainīti pēc nepieciešamības, par to iepriekš paziņojot pirms sēdes datuma

Mēnesis Datums
Janvāris 17
Februāris 14
Marts 14
Aprīlis 18
Maijs 30
Jūnijs
Jūlijs  11
Augusts 8
Septembris 5
Oktobris 3
Novembris 28
Decembris 12