Sēdes notiek biedrībā „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Rīgā, Lomonosova ielā 9, norādītājos datumos

1.ceturksnis

2 .ceturksnis

3 .ceturksnis

4 .ceturksnis

janvāris

februāris

marts

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

novembris

Decembris

19 02  16 13  11 03  12  07

sēžu datumi var tikt noteikti arī pēc nepieciešamības un paziņojumi savlaicīgi tiks ievietoti pirms noteiktā sēdes datuma.