Atpakaļ

 

   Mēs atsevišķos gadījumos varam apstrādāt Jūsu personas datus, tādējādi, lai ņemot vērā ar Jums saistītus personiskus aspektus, apdrošinātājiem vai mums būtu iespējams izvērtēt riskus vai pielāgotu Jūsu vajadzībām dažādu apdrošinātāju piedāvāto apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, piemēram, lai uzlabotu Jūsu pakalpojumu lietošanas pieredzi, t.sk. pielāgojot pakalpojumu attēlošanu Jūsu izmantotajā ierīcē, sagatavotu Jums piemērotus piedāvājumus, nodrošinātu Bonus-Malus klases darbību.

 

   Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

– datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

– līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

– pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).