Sēdes notiek biedrībā „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Rīgā, Lomonosova ielā 9, norādītājos datumos

1.ceturksnis

2 .ceturksnis

3 .ceturksnis

4 .ceturksnis

janvāris

februāris

marts

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

novembris

Decembris

19 02 16 13 11 17 12 07

sēžu datumi var tikt noteikti arī pēc nepieciešamības un paziņojumi savlaicīgi tiks ievietoti pirms noteiktā sēdes datuma.

OCTA apdrošināšanas sistēma satiksmes dalībnieku ērtībai pieļauj aizpildīt saskaņoto paziņojumu par notikušo ceļu satiksmes negadījumu. Tālāk par to, kas ir jāzina par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu.

Saskaņotā paziņojuma veidlapu komplekts sastāv no divām vienādām veidlapām un norādījumu lapas. Tajā ir piecpadsmit punkti, uz kuru jautājumiem jāatbild.
Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abiem autovadītājiem un abiem vadītājiem tas  ir jāparaksta. Ar savu parakstu Jūs vai otra puse nevis atzīstat savu vainu, bet gan tikai apstiprināt to, ka paziņojumā ierakstītie vai ar krustiņu atzīmētie fakti atbilst patiesībai.

 Ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) iesaistītās personas par negadījumu paziņo Valsts policijai vai arī aizpilda Saskaņoto paziņojumu (SP). SP aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. Jebkurā citā situācijā, auto vadītājiem par notikušo CSNg ir jāpaziņo Ceļu policijai.

 Ceļu satiksmes negadījumā (CSNg) cietušajam ir jāvēršas pie CSNg izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka apdrošinātāja, vai arī, ja tāda nav, pie LTAB.

 OCTA līgumu par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli slēdz konkrētā transportlīdzekļa īpašnieks. Gadījumos, kad īpašnieks transportlīdzekli nodevis lietošanā citai personai apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs, pie nosacījuma, ka par konkrēto transportlīdzekli nav jau noslēgts apdrošināšanas līgums vai ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš.

Katru dienu uz Latvijas ceļiem notiek satiksmes negadījumi, kuros cieš cilvēki transportlīdzekļi un to manta.

Lai izglītotu sabiedrību par tās tiesībām pēc iekļūšanas ceļu satiksmes negadījumā un ceļu satiksmes negadījumos cietušie apzinātu savas iespējas saņemt kompensāciju konkrētos gadījumos, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) rīko sociālu kampaņu „Sargi sevi un citus ar OCTA!”.

Kampaņas mērķis ir atgādināt sabiedrībai par OCTA būtību – daļā pasaules valstu pēc līdzīgiem principiem izveidotu sistēmu, kas aizsargā ceļu satiksmes negadījumos cietušo intereses un tiem atlīdzina satiksmes negadījumā radušos zaudējumus personai, transportlīdzeklim un mantai.

Kampaņas „Sargi sevi un citus ar OCTA!” organizētājs ir LTAB. Tā tiek finansēta no Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses konta līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju veiktās iemaksas no OCTA polisēm.

 

OCTA rokasgrāmata

 

 

1.ceturksnis 2 .ceturksnis 3 .ceturksnis 4 .ceturksnis
janvāris februāris marts aprīlis maijs Jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris

28

25

25

29

27

24

8, 28

pārcelts

2

EDK diskusiju vakari notiek biedrībā „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”, Rīgā, Lomonosova ielā 9, norādītājos datumos (katra mēneša pēdējā trešdiena) plkst. 18:00.